ประชุมพระสงฆ์เจ้าอาวาสและผู้อภิบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

19221656_1796647303943730_4686058085440011137_o

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดประชุมพระสงฆ์เจ้าอาวาสและผู้อภิบาล โดยมีพระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล บาทหลวง อรรคเดช ทับปิง บาทหลวง พิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล และ บาทหลวง ยุทธการ ยนปลัดยศ เป็นวิทยากร พูดถึงบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์เจ้าอาวาสในการอภิบาลกลุ่มคริสตชน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้งานอภิบาลคริสตชนในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์อภิบาลบ้านชุมพาบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประมวลภาพ ประชุมพระสงฆ์เจ้าอาวาสและผู้อภิบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

» Read more

ศาสนิกสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

19388680_1796635377278256_849334739294401692_o

บาทหลวง ทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และประธานกรรมธิการฝ่ายสื่อสารสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซิสเตอร์ พวงผกา ราชธน และทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 296 นาย ในหัวข้อ แก่นคำสอนศาสนาคริสต์ วิถีชีวิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ประมวลภาพ ศาสนิกสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

» Read more

ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

19025289_1793852737556520_6731143235903008245_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2017 หลังเทศน์มีรับศีลกำลังจำนวน 8 คน ประมวลภาพ ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

» Read more

ฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ

19093085_1793831917558602_5894035918669357654_o

พระสังฆราชโยเซฟประธานศรี ดารุณศีล เป็นประธานฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ วันที่ 10 มิถุนายน 2017 ซึ่งมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมู่คณะซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ประมวลภาพ ฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช

18789990_10210123733505238_676372148_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งมี คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม เป็นเจ้าอาวาสวัด ดูแลและอภิบาลคริสตชนวัดแห่งนี้

» Read more

ถวายตัวตลอดชีพ ซิสเตอร์อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม

18588772_1782616478680146_5335653942364336873_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของ ซิสเตอร์มารีอา กลอรีอา วารุณี พิทักษ์ศรีสกุล และ ซิสเตอร์มารีอา เลดีเซีย สุชาดา ดุโย ณ วัดน้อยอารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม เมื่อวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2017 ประมวลภาพ : ถวายตัวตลอดชีพ ซิสเตอร์อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม

» Read more

ฉลองสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ 2017

18518069_1233712080088117_4065674692181752825_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2017 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี ซึ่งในปีนี้มีเด็กเข้ามารับการฝึกอบรมเป็นสามเณรใหม่ จำนวน 8 คน และมีเณรทั้งหมด 29 คน ประมวลภาพ : ฉลองสำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ 2017

» Read more

ค่ายเยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 2017

18199553_1751212148502775_3966888302835444915_n

เมื่อวันที่ 2-5 พ.ค.2560 ฝ่ายอภิบาลสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แผนกเยาวชน ภายใต้การดูแลของ คุณพ่อ ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ได้จัดค่ายเยาวชนระดับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ : พลเมืองดีในวิถีคริสต์ 5 ( Walk the Talk) ปีนี้เน้นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ การโพสต์ ไลค์ แชร์ และกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้น ณ อาสนวิหารราฟาแอล จ.สุราษฎร์ธานี ค่ายในครั้งนี้มีเยาวชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 54 คน ติดตามชมประมวลภาพ และกิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook : เยาวชนคาทอลิกสุราษฎร์ธานี

» Read more
1 2 3 4 45