ผู้แทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียนและร่วมเตรียมความพร้อมโอกาสเปิด – เสก วัดนักบุญโยเซฟ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

27 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ผู้แทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียน และร่วมเตรียมความพร้อมโอกาสเปิด – เสก วัดนักบุญโยเซฟ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต โดยการประสานงานของคณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ โอกาสนี้ได้ส่งมอบภาชนะศักดิ์สิทธิ์ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีกรรมของวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจดี ผ่านทางพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พิธีเปิด-และเสก จะกระทำในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:30 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

Continue Reading

ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

26-27 มิถุนายน 2014 ฝ่ายอภิบาลคริสตชน แผนกคริสตศาสนธรรม จัดให้มีการฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี” ณ ศูนย์งานอภิบาล “บ้านชุมพาบาล” โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ ลักษณะครูคำสอน ตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 และคำเรียกร้องของสมณสาสน์ “ความชื่นชมยินดีของพระวรสาร”

Continue Reading

สัมมนากลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

24-26 มิ.ย. 2014 กลุ่มคู่สมรสเพื่อพระคริสต์ (Couple For Christ) จัดสัมมนาชีวิตคริสตชน 1 ภายใต้หัวข้อ : ครอบครัวในพระจิต เนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ ประกาศข่าวดีด้วยฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า :โดยมีคณะกรรมการสมาชิกจากส่วนกลาง ร่วมกับพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน. ศรีดารุณศีล และคุณพ่อแตรี่ ตาไป เป็นวิทยากร ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเปาโลกลับใจ ชุมพร เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2014 ก่อนเริ่มพิธีได้มีการถวายเกียรติ แด่นักบุญเปาโล และระหว่างพีธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ หลังจากพระคุณเจ้าเทศน์เสร็จ พระสังฆราชได้ทำพิธีโปรดศีลกำลังให้สัตบุรุษวัดนักบุญเปาโลกลับใจ จำนวน 5 คน หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบ ตัวแทนสัตบุรุษได้กล่าวขอบคุณพระสังฆราช และพระสังฆราชได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้รับศีลกำลังใหม่ด้วยความชื่นชมยินดี

Continue Reading 0

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง เมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2014 ซึ่งสัตบุรุษต่างได้เดินทางมาขอพรและร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อ สมพงษ์ ฉัตรบรรค์ยงค์ เจ้าอาวาสและสัตบุรุษวัดแห่งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

Continue Reading 0

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอักแนส กระบี่

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอักแนส กระบี่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2014 ระหว่างพีธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชได้ทำพิธีโปรดศีลกำลังให้สัตบุรุษวัดนักบุญอักแนส จำนวน 4 คน หลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบ ได้มีการถวายเกียรติและแห่รูปนักบุญอักแนส สัตบุรุษที่เดินทางมาร่วมพิธีต่างเข้ามาขอพรและเดินทางกลับไปพร้อมกับพระพรกันถ้วนหน้า

Continue Reading 0

กีฬามิตรภาพเกมส์ ครั้งที่ 1

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬา มิตรภาพเกมส์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2014 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก โดยมี บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน ร่วมกับ บาทหลวง ทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ประธานกรรมมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการอบรมศึกษา บาทหลวง สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ บาทหลวง ยุทธการ ยนปลัดยศ บาทหลวง ไพฑูรย์ ยันงาม และบาทหลวง ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ซึ่งมีคุณครูที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม และโรงเรียนอรุณวิทยา

Continue Reading 0

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes