ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดอัครเทวดามีคาแอล สมหวัง ร่วมกับ คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ และสังฆานุกรอมรเทพ สุริปะ เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 2015 หลังเสร็จพิธี พระสังฆราชได้อวยพร ให้กับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมพิธีได้รับพระพรไปอย่างเต็มเปี่ยม

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอักแนส กระบี่

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอักแนส กระบี่ ร่วมกับ คุณพ่อโยเซฟ วินัย เปลี่ยนบำรุง เจ้าคณะแขวงสติกมาร์ติน พระสงฆ์ 7 องค์ สังฆานุกร อมรเทพ สุริปะ  และบรรดาพี่น้องสัตบุรษใกล้เคียงที่เดินทางมาขอพรพระเจ้ากัน

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระเจ้า ทับโกบ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฉลองวัดพระมารดาพระเจ้า ทับโกบเพื่อร่วมสรรเสริญและโมทนาคุณพระเจ้าและพระมารดา โอกาสนี้พระคุณเจ้าได้โปรดศีลเจิมผู้อาวุโสและผู้ป่วยจำนวน 42 ท่าน และระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2014 ชาววัดทับโกบได้ร่วมเตรียมจิตใจ โดยมีคุณพ่อแอนโทนีและคุณพ่อเยอห์น ลิสซันดรินเป็นผู้เทศน์ ขอขอบคุณพี่น้องชาววัดทับโกบที่ได้ให้การต้อนรับคุณพ่อ ซิสเตอร์ และสัตบุรุษต่างวัด ด้วยมิตรภาพและน้ำใจอันงดงาม

Continue Reading

มอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีมีคุณธรรม” สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ “ครูดีมีคุณธรรม” ในกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 2015 ณ หอประชุม วิทยาลัยดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี

Continue Reading

การแข่งขันกีฬาวันครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

บาทหลวง นที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลสุราฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครูสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.255 ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมรายการแข่งขัน จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอรุณวิทยา โรงเรียนวันทามารีอา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โรงเรียนอนุบาลมารีรัก พังงา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก รวมทั้งสิ้น จำนวน 542 คน

Continue Reading

กิจกรรมวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ 23-29 พฤศจิกายน 2014

ปิดเดือนสายประคำ : คุณพ่อเจ้าวัดได้เป็นประธานในพิธีมิสซาปิดเดือนสายประคำ แห่เทิดเกียรติพระมารดา และถวายคำภาวนาผ่านทางจดหมาย ภายหลังการสวดสายประคำตามบ้านตลอดเดือนตุลาคม  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนความเชื่อวัดนักบุญมาร์ติน เดอตูรส์ พังงา

วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนความ เชื่อ วัดนักบุญมาร์ติน เดอตูรส์ พังงา ซึ่งเป็นกลุ่มคริสชนเล็ก โดยมีคุณพ่อสืบศักดิ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นคุณพ่อเจ้าวัด เสร็จสิ้นพิธี มีการแสดงน่ารักๆของเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขาธิการของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน หลังบทเทศน์ มีพิธีโปรดศีลล้างบาป 9 คน รับศีลกำลัง 14 คน และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 9 คน

Continue Reading

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2014

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2014 ในหัวข้อ “การประกาศพระวรสารเพื่อ การถ่ายทอดความเชื่อ” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2014 ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes