ข่าวล่าสุด

IMG_1512

อุปทูตสหรัฐฯ เข้าพบพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 Mr. W. Patrick Murphy อุปทูตสหรัฐอเมริกา รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบพระสังฆราชยอเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล และคุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด ผู้อำนวยการ ศูนย์สังคมพัฒนาสุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุย และหารือเกี่ยวกับงานด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ในพื้นที่ภาคใต้ ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี