• IMG_3327

  ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2015 ก่อนเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ได้มีพิธีเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ และแห่แม่พระองค์อุปถัมภ์จากหน้าบ้านพ่อเกรสปี ไปยังวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งหลังบทเทศน์มีพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 5 คน […]

  Read more »
 • IMG_3032

  ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอันนา เกาะสมุย

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอันนา เกาะสมุย วันที่ 18 กรกฏาคม ค.ศ.2015 ก่อนเริ่มพิธีพระสังฆราชได้ถวายเกียรติแด่นักบุญอันนา และได้แห่รูปนักบุญอันนาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟ เกาะสมุย ไปยังวัดนักบุญอันนา หลังบทเทศน์มีพิธีโปรดศีลกำลังให้นักเรียนจำนวน 4 […]

  Read more »
 • IMG_2522

  ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ.2015

  Read more »
 • IMG_2392

  ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีลเป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน ปากจั่น จ.ระนอง วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2015 เวลา 10.30 น. ร่วมกับพระสงฆ์ 12 คน […]

  Read more »
 • IMG_8385_resize-800x350 copy

  Lectio Divina กรกฏาคม 2015 พบพระคริสตเจ้า ผู้กลับคืนพระชนมชีพ ในพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์

  Read more »
 • DSCF5541

  ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเปโตร เบตง

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา วันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.2015 ก่อนเริ่มพิธีพระคุณเจ้าได้พบปะและพูดคุยกับกลุ่มคริสตชนที่นั่น และในวันนี้มีผู้รับศีลกำลัง 1 คน และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 4 […]

  Read more »
 • IMG_1899

  ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า จ.ระนอง

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า จ.ระนอง ร่วมกับ คุณพ่อโยเซฟวินัย เปลี่ยนบำรุง เจ้าคณะแขวงสติกมาติน วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2015 ซึ่งมีสัตบุรุษจำนวนมากเดินทางมาให้ร่วมพิธีเพื่อเป็นเป็นกำลังใจให้พ่อเจ้าวัดและสัตบุรุษที่วัดแห่งนี้  

  Read more »
 • IMG_1843

  เปิด-เสก ศูนย์การเรียนรู้บ้านมารีอา จ.ระนอง

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ร่วมกับ คุณพ่อวินัย เปลี่ยนบำรุง อธิการเจ้าคณะแขวงสติกมาติน เปิด-เสก ศูนย์การเรียนรู้บ้านมารีอา จ.ระนอง วันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.2015 ซึ่งการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้นี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ชาวพม่าหลายๆคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับการศึกษาและสนับสนุนด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กพม่า […]

  Read more »
 • IMG_1702

  ฉลองวัดน้อยธิดาแม่พระสุราษฎร์ธานี

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองวัดน้อยโรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2015

  Read more »
 • IMG_1548

  ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอันตน ท่าแซะ

  พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญอันตน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ.2015

  Read more »
 • IMG_0978

  ค่ายเยาวชนพลเมืองดีในวิถีคริสต์ ProLove

  คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ จิตตาธิการแผนกเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับทีมงาน จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนพลเมืองดีในวิถีคริสต์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ ProLove ในวันที่ 6-9 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 […]

  Read more »

ข่าวล่าสุด

IMG_3327

ฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ.2015 ก่อนเริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ได้มีพิธีเทิดเกียรติแม่พระองค์อุปถัมภ์ และแห่แม่พระองค์อุปถัมภ์จากหน้าบ้านพ่อเกรสปี ไปยังวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ซึ่งหลังบทเทศน์มีพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 5 คน โดยในวันที่ 17 กรกฏาคม ค.ศ.2015 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของตรีวารฉลองวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม เป็นประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณและพิธีสมรสหมู่ […]