ฉลองกลุ่มคริสตชนความเชื่อวัดนักบุญมาร์ติน เดอตูรส์ พังงา

วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนความ เชื่อ วัดนักบุญมาร์ติน เดอตูรส์ พังงา ซึ่งเป็นกลุ่มคริสชนเล็ก โดยมีคุณพ่อสืบศักดิ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นคุณพ่อเจ้าวัด เสร็จสิ้นพิธี มีการแสดงน่ารักๆของเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขาธิการของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน หลังบทเทศน์ มีพิธีโปรดศีลล้างบาป 9 คน รับศีลกำลัง 14 คน และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 9 คน

Continue Reading

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2014

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2014 ในหัวข้อ “การประกาศพระวรสารเพื่อ การถ่ายทอดความเชื่อ” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2014 ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี

Continue Reading

ผู้แทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียนและร่วมเตรียมความพร้อมโอกาสเปิด – เสก วัดนักบุญโยเซฟ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต

27 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ผู้แทนคณะสงฆ์สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียน และร่วมเตรียมความพร้อมโอกาสเปิด – เสก วัดนักบุญโยเซฟ ต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต โดยการประสานงานของคณะสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ โอกาสนี้ได้ส่งมอบภาชนะศักดิ์สิทธิ์ และอุปกรณ์ที่จะใช้ในพิธีกรรมของวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีน้ำใจดี ผ่านทางพระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พิธีเปิด-และเสก จะกระทำในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2014 เวลา 09:30 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes