ข่าวสารและกิจกรรม

IMG_7062

ห้องสมุดแห่งความรู้โรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานเปิดห้องสมุดแห่งใหม่ของโรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2016 เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษา

ข่าวสารวัด

IMG_6984

ฉลองวัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2016 โดยมีพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษมาร่วมภาวนา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ คุณพ่อเรนโซ เจ้าอาวาสวัด และสัตบุรุษที่วัดแห่งนี้

ข่าวสารโรงเรียน

IMG_7062

ห้องสมุดแห่งความรู้โรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานเปิดห้องสมุดแห่งใหม่ของโรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2016 เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษา

พระวาจาประจำวัน

Credit : muismileful

ประมวลภาพ

12800177_1056391581070645_2873199450688765701_n

ประมวลภาพ ค่ายคำสอนวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ2016

ค่ายคำสอนนักเรียนคาทอลิก วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ ในชื่อว่า “ค่ายสุขแท้ที่เมตตา” ในวันที่ 6-13 มีนาคม ค.ศ.2016 นำโดย คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง และคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ประมวลภาพค่ายคำสอนวัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ2016 credit : Arkkadech Tubping