ข่าวสารและกิจกรรม

IMG_6157

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส 2015

พระสงฆ์ นักบวช และตัวแทนฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสัมมนาประจำปี เพื่อดำเนินงานตามแผนอภิบาล “ศิษย์พระคริสต์ ดำเนินชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” ในวิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี วันที่ 19-21 ตุลาคม ค.ศ. 2015 โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานเปิดการสัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2015 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย พระสงฆ์ 23 […]

พระวาจาประจำวัน


credit : muismileful