ข่าวสารและกิจกรรม

IMG_8999

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2016 โดยเวลา 10.30 น. เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสมาร่วมพิธี และมาเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเรนโซ รอสซิโญโล เจ้าอาวาส ภคิณีคณะธิดาเมตตาธรรม และสัตบุรุษที่วัดแห่งนี้

ข่าวสารวัด

IMG_8999

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 2016 โดยเวลา 10.30 น. เริ่มพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสมาร่วมพิธี และมาเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อเรนโซ รอสซิโญโล เจ้าอาวาส ภคิณีคณะธิดาเมตตาธรรม และสัตบุรุษที่วัดแห่งนี้

ข่าวสารโรงเรียน

13435437_1212138592132299_6790339735865710337_n

ยุวธรรมทูตสัญจรเยี่ยม “บ้านมารีอา” และมอบทุน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

ตัวแทนกลุ่มยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ยุวธรรมทูตสัญจรเยี่ยม “บ้านมารีอา” และมอบทุน “เพื่อนช่วยเพื่อน” นำเงินที่ขายสายรัดข้อมือได้มามอบให้ เป็นทุนการศึกษากับน้องๆชาวพม่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ บ้านมารีอา จ.ระนอง

พิธีสถาปนานักบุณเทเรซา

Credit : naphoradio FM88.25MHz.

ประมวลภาพ

12800177_1056391581070645_2873199450688765701_n

ประมวลภาพ ค่ายคำสอนวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ2016

ค่ายคำสอนนักเรียนคาทอลิก วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ ในชื่อว่า “ค่ายสุขแท้ที่เมตตา” ในวันที่ 6-13 มีนาคม ค.ศ.2016 นำโดย คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง และคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ประมวลภาพค่ายคำสอนวัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ2016 credit : Arkkadech Tubping