ข่าวสารและกิจกรรม

IMG_8114

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธี ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม ค.ศ.2016 เวลา 10.00 น. โดยมีสัตบุรุษจากต่างวัด และต่างสังฆมณฑล มาร่วมให้กำลังใจกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมา และแสวงบุญ เนื่องในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยที่วัดแม่พระฟาติมาได้เป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญของสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี และก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีพิธีตรีวารเตรียมจิตใจ โดยคุณพ่อบัญชา […]

ข่าวสารวัด

IMG_8114

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธี ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม ค.ศ.2016 เวลา 10.00 น. โดยมีสัตบุรุษจากต่างวัด และต่างสังฆมณฑล มาร่วมให้กำลังใจกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระฟาติมา และแสวงบุญ เนื่องในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยที่วัดแม่พระฟาติมาได้เป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญของสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี และก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีพิธีตรีวารเตรียมจิตใจ โดยคุณพ่อบัญชา […]

ข่าวสารโรงเรียน

13435437_1212138592132299_6790339735865710337_n

ยุวธรรมทูตสัญจรเยี่ยม “บ้านมารีอา” และมอบทุน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

ตัวแทนกลุ่มยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ยุวธรรมทูตสัญจรเยี่ยม “บ้านมารีอา” และมอบทุน “เพื่อนช่วยเพื่อน” นำเงินที่ขายสายรัดข้อมือได้มามอบให้ เป็นทุนการศึกษากับน้องๆชาวพม่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ บ้านมารีอา จ.ระนอง

พระวาจาประจำวัน

Credit : muismileful

ประมวลภาพ

12800177_1056391581070645_2873199450688765701_n

ประมวลภาพ ค่ายคำสอนวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ2016

ค่ายคำสอนนักเรียนคาทอลิก วัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ ในชื่อว่า “ค่ายสุขแท้ที่เมตตา” ในวันที่ 6-13 มีนาคม ค.ศ.2016 นำโดย คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง และคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ ประมวลภาพค่ายคำสอนวัดแม่พระฟาติมาบ้านแสงอรุณ2016 credit : Arkkadech Tubping