กิจกรรมวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ 23-29 พฤศจิกายน 2014

ปิดเดือนสายประคำ : คุณพ่อเจ้าวัดได้เป็นประธานในพิธีมิสซาปิดเดือนสายประคำ แห่เทิดเกียรติพระมารดา และถวายคำภาวนาผ่านทางจดหมาย ภายหลังการสวดสายประคำตามบ้านตลอดเดือนตุลาคม  เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2014

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนความเชื่อวัดนักบุญมาร์ติน เดอตูรส์ พังงา

วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 คุณพ่อนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนความ เชื่อ วัดนักบุญมาร์ติน เดอตูรส์ พังงา ซึ่งเป็นกลุ่มคริสชนเล็ก โดยมีคุณพ่อสืบศักดิ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นคุณพ่อเจ้าวัด เสร็จสิ้นพิธี มีการแสดงน่ารักๆของเด็กๆ โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา

Continue Reading

ฉลองกลุ่มคริสตชนความเชื่อวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน

วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พระอัครสังฆราชซาวีโอ ฮอน ไตไฟ เลขาธิการของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน หลังบทเทศน์ มีพิธีโปรดศีลล้างบาป 9 คน รับศีลกำลัง 14 คน และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก 9 คน

Continue Reading

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2014

สัมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2014 ในหัวข้อ “การประกาศพระวรสารเพื่อ การถ่ายทอดความเชื่อ” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2014 ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes