ข่าวสารและกิจกรรม

DSCF8069

เปิด-เสก อาคารดอมินิก ซาวีโอ โรงเรียนแสงทองวิทยา

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด-เสก อาคารดอมินิก ซาวีโอ ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2016 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย, ซิสเตอร์มาเรีย ตอ วิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และคุณพ่อแอนโทนีโอ เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา […]

ข่าวสารวัด

IMG_0242

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดอัครเทวดามีคาเอล สมหวัง

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดอัครเทวดามีคาเอล สมหวัง ในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.2016 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อยอห์น บอสโก สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาเอล และบรรดาพี่น้องสัตบุรุษให้การต้อนรับ ก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีพิธีตรีวารเตรียมจิตใจและแห่รูปถวายเกียรติแด่แม่พระ โดยคุณพ่อ พิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล

ข่าวสารโรงเรียน

DSCF8069

เปิด-เสก อาคารดอมินิก ซาวีโอ โรงเรียนแสงทองวิทยา

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด-เสก อาคารดอมินิก ซาวีโอ ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2016 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย, ซิสเตอร์มาเรีย ตอ วิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และคุณพ่อแอนโทนีโอ เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา […]

พระวาจาประจำวัน

Credit : muismileful