ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2017 หลังเทศน์มีรับศีลกำลังจำนวน 8 คน

ประมวลภาพ ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์