ประมวลภาพ ค่ายคำสอนวัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ 2016

 

วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร ได้จัดค่ายคำสอนสำหรับนักเรียนคาทอลิก วันที่ 14-27 มีนาคม ค.ศ.2016 ในชื่อว่า “ค่ายเมตตาพาสุขใจ” นำโดย ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ, บราเดอร์ ชัยณรงค์ ฤทธิ์สารพิทักษ์, สามเณรสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานีและครูคำสอน โดยเนื้อหาและพระวาจาที่ได้เรียนรู้นั้น เกี่ยวกับพระเมตตาของพระเจ้า และปีศักดิ์สิทธ์แห่งเมตตาธรรม2016นี้