ค่ายยุวธรรมทูต “ผู้หว่าน” 2011

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้จัดค่ายยุวธรรมทูต ระดับสังฆมณฑลขึ้น ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หัวข้อของปีนี้ก็คือ ยุวธรรมทูต “ผู้หว่าน” โดยนำเอาอุปมาเรื่องผู้หว่าน มาเป็นเนื้อหาหลักของการดำเนินกิจกรรม โดย คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง    

» Read more
1 43 44 45