ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

5

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2016 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภาษาอังกฤษ เวลา 11.00 น. โดยมีคุณพ่อเปโตร ภาคภูมิ วรพรทัศนา เจ้าอาวาสพร้อมกับสัตบุรุษซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และวันฉลองดังกล่าวมีสัตบุรุษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมเทิดเกียติแด่ท่านนักบุญโยเซฟจำนวนมาก

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์

IMG_4772-2

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อนพพร ยอแซฟและสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ให้การต้อนรับพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษต่างถิ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และก่อนวันฉลองดังกล่าว สัตบุรุษได้รับการเทศน์เตรียมจิตใจโดยคุณพ่อยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส (คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด) สัตบุรุษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีสัตบุรุษบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองในครั้งนี้มากมาย ก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีการออกเยี่ยมเ่ยียนสัตบุรุษ นำโดย ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ พื้นที่เขตวัดตะกั่วป่านี้ เป็นพื้นที่ที่สัตบุรุษอาศัยอยู่กันกระจัดกระจาย ซึ่งสัตบุรุษบางท่านมีบ้านอยู่ห่างไกลวัดพอสมควร แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์แต่อย่างใด อีกทั้งพื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ยังเป็นดินแดนธรรมฑูต ตั้งแต่ในอดีต ก่อนก่อตั้งเป็นสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี ได้มีการเล่าขานต่อกันมาถึงความรุ่งเรืองของคริสตชน ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ และซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพได้ทำการย้อนรอยธรรมฑูต โดยสืบหาเรื่องราวความเป็นจริง ซึ่งตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ได้เคยมีโบสถ์คาทอลิกและสุสานมาก่อน และในปัจจุบันก็ได้ทราบพิกัดบริเวณที่มีโบสถ์คาทอลิกและสุสานแล้วอีกด้วย

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่

33

พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูดร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 โดยมีคุณพ่อ ยอห์น แปร์ติเล(เจ้าอาวาส) ให้การต้อนรับพระคุณเจ้า พระสงฆ์-นักบวช ตลอดจนพี่น้องสัตบุรุษจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมฉลองอย่างคับคั่งในวันดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีนักเรียนคาทอลิกได้รับพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 9 คน และในคืนก่อนวันฉลอง ได้มีพิธีมิสซาเตรียมจิตใจสำหรับสัตบุรุษ โดยมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้เทศน์ ในระหว่างพิธีได้มีการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วย เนื่องในวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 25 และหลังจากพิธีมิสซา ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติแด่แม่พระโดยการแห่แม่พระไปยังถ้ำบริเวณหน้าวัดและรับพรจากพระสงฆ์พร้อมกัน สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 25 

» Read more

บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ร่วมส่งความสุขโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้า

IMG_3906

บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ในสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ร่วมส่งความสุขและแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 (วันเกิดพระคุณเจ้าตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์) ณ บ้านชุมพาบาล โดยในช่วงเช้าได้รับฟังการเทศน์จากพระคุณเจ้าและมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ จากนั้นได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และร่วมร้องเพลงส่งมอบความสุข สำหรับ 71 ปีแห่งพระพรของพระคุณเจ้า และมอบของขวัญวันเกิดแด่พระคุณเจ้าด้วย

» Read more

พิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

16178978_1287437561295231_6405060283311245713_o

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 คุณพ่อ ตาไปย์ แตรี่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประกอบพิธีศีลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว จำนวน 5 คู่ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ที่ได้รับศีลสมรส เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตประชากรของพระคริสต์ ประมวลภาพพิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

» Read more

หมู่คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต บรรเทาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชุมพร

16403434_291335927936201_6399659637714243391_o

30 มกราคม 2560 ภคินีคณะเซอร์เซนต์ปอลเดอร์ชาร์ท โดยการนำของมาแมร์ไอร์รีน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต และคุณพ่อ วิโรจน์ เลิศทะนงศักดิ์พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล วัดนักบุญฟรังซิสและวัดนักบุญอันตน ได้ร่วมใจกันในการบรรเทาใจและช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร ประมวลภาพหมู่คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต บรรเทาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชุมพร

» Read more
1 2 3 4 5 45