Category Archives: ข่าวสารโรงเรียน

โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย

14940199_1105146552914301_3368093594440098224_o

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา พนม จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมารีย์อุปถัมภ์ ประมวลภาพ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 

» Read more

โรงเรียนอรุณวิทยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย

IMG_2503_600x400

  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พ.ย. 59 ที่อาคารไมเคิ้ล โรงเรียนอรุณวิทยา ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา ได้นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน กว่า 1,900 คน จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พระราชสมัญญา ที่กระทรวงศึกษาธิการถวาย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จากนั้น น.ส.กิรณา ห้วยหงส์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนนักเรียนได้ขับบทกลอนถวายอาลัย และบาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา ได้นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่ดังกึ่งก้องไปทั่วบริเวณโรงเรียน และผู้ที่เข้าร่วมพิธี ได้ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และได้ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ราบลงกับพื้น ภายในกิจกรรม ได้เปิดภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ คำถามจากสายน้ำ ให้ […]

» Read more

ครูคาทอลิก ภาพลักษณ์ของพระบิดาผู้เมตตากรุณา

15680

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก ภาพลักษณ์ของพระบิดาผู้เมตตากรุณา” โดยพระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นวิทยากรให้การอบรม ในวันที่ 21-22 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ณ บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีครูคาทอลิกมาเข้าร่วมทั้งหมด 97 คน ประมวลภาพการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

» Read more

สัมมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส 2016

IMG_5530

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัด สัมมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ประจำปี 2016 โดยมีคุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ จิตตาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร วันที่ 17-19 ตุลาคม ค.ศ.2016 ณ บ้านชุมพาบาล เนื่องด้วย ในปี ค.ศ. 2017 เป็นปีแห่งการอภิบาลในสถานศึกษาคาทอลิก เป็นโอกาสดีที่ พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส จะได้ร่วมวางแผนงานเพื่อสร้าง “ความร่วมมือของชุมชนวัดและชุมชนโรงเรียน เพื่อการอภิบาลในสถานศึกษา” จะได้ร่วมกันสร้างสถานศึกษาของพวกเรา ให้เป็น “ฐานสนาม” แห่งการประกาศข่าวดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี่ 98 คน ประมวลภาพสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส 2016

» Read more

ยุวธรรมทูตสัญจรเยี่ยม “บ้านมารีอา” และมอบทุน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

13435437_1212138592132299_6790339735865710337_n

ตัวแทนกลุ่มยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ยุวธรรมทูตสัญจรเยี่ยม “บ้านมารีอา” และมอบทุน “เพื่อนช่วยเพื่อน” นำเงินที่ขายสายรัดข้อมือได้มามอบให้ เป็นทุนการศึกษากับน้องๆชาวพม่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2016 ณ บ้านมารีอา จ.ระนอง

» Read more

ห้องสมุดแห่งความรู้โรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์

IMG_7062

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานเปิดห้องสมุดแห่งใหม่ของโรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2016 เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ให้กับนักเรียนได้เข้ามาศึกษา

» Read more

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สะเต็มศึกษา” (STEM) ระดับปฐมวัย

IMG_6273

ฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สะเต็มศึกษา” (STEM) ระดับปฐมวัย โดยมี ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท) มีผู้บริหาร และครูโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม จำนวน 95 คน ณ โรงแรม CBD 2 จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ.2559

» Read more

เปิด-เสก อาคารดอมินิก ซาวีโอ โรงเรียนแสงทองวิทยา

DSCF8069

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด-เสก อาคารดอมินิก ซาวีโอ ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2016 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย, ซิสเตอร์มาเรีย ตอ วิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ และคุณพ่อแอนโทนีโอ เรสเตลลี อธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา บรรดาพระสงฆ์-นักบวช พร้อมกับบรรดาคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยอาคารดอมินิกซาวีโอหลังนี้ ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เสร็จสิ้นในปี พ.ศ.2557 และเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2557 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 94 ล้านบาท อาคารดอมินิกซาวีโอ มีความกว้าง 13 เมตร ยาว 96 เมตร สูง 7ชั้น สร้างบนพื้นที่อาคารโรงอาหารเก่าของโรงเรียน เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น มีห้องเรียนจำนวน 23 ห้องเรียน ห้องสมุดและห้องแลปวิทยาศาสตร์ และเป็นอาคารโรงอาหาร จำนวน 2 ชั้น

» Read more

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

IMG_0163

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองท่านนักบุญ ยอห์น บอสโก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วันที่ 29 มกราคม ค.ศ.2016 เวลา 18.30 น. โดยมีคุณพ่อยอห์น บอสโก สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์ อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บรรดาคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจากพื้นที่ใกล้เคียงและต่างจังหวัดจำนวนหนึ่ง และหลังพิธีได้มีการมอบทุนกุสตาฟ โรเซ่น โดยพระคุณเจ้า จำนวน 13 ทุนการศึกษาด้วยกัน

» Read more
1 2