Category Archives: ข่าวสารวัด

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

5

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2016 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภาษาอังกฤษ เวลา 11.00 น. โดยมีคุณพ่อเปโตร ภาคภูมิ วรพรทัศนา เจ้าอาวาสพร้อมกับสัตบุรุษซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และวันฉลองดังกล่าวมีสัตบุรุษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมเทิดเกียติแด่ท่านนักบุญโยเซฟจำนวนมาก

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์

IMG_4772-2

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อนพพร ยอแซฟและสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ให้การต้อนรับพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษต่างถิ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และก่อนวันฉลองดังกล่าว สัตบุรุษได้รับการเทศน์เตรียมจิตใจโดยคุณพ่อยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส (คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด) สัตบุรุษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีสัตบุรุษบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองในครั้งนี้มากมาย ก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีการออกเยี่ยมเ่ยียนสัตบุรุษ นำโดย ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ พื้นที่เขตวัดตะกั่วป่านี้ เป็นพื้นที่ที่สัตบุรุษอาศัยอยู่กันกระจัดกระจาย ซึ่งสัตบุรุษบางท่านมีบ้านอยู่ห่างไกลวัดพอสมควร แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์แต่อย่างใด อีกทั้งพื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ยังเป็นดินแดนธรรมฑูต ตั้งแต่ในอดีต ก่อนก่อตั้งเป็นสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี ได้มีการเล่าขานต่อกันมาถึงความรุ่งเรืองของคริสตชน ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ และซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพได้ทำการย้อนรอยธรรมฑูต โดยสืบหาเรื่องราวความเป็นจริง ซึ่งตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ได้เคยมีโบสถ์คาทอลิกและสุสานมาก่อน และในปัจจุบันก็ได้ทราบพิกัดบริเวณที่มีโบสถ์คาทอลิกและสุสานแล้วอีกด้วย

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่

33

พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูดร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 โดยมีคุณพ่อ ยอห์น แปร์ติเล(เจ้าอาวาส) ให้การต้อนรับพระคุณเจ้า พระสงฆ์-นักบวช ตลอดจนพี่น้องสัตบุรุษจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมฉลองอย่างคับคั่งในวันดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีนักเรียนคาทอลิกได้รับพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 9 คน และในคืนก่อนวันฉลอง ได้มีพิธีมิสซาเตรียมจิตใจสำหรับสัตบุรุษ โดยมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้เทศน์ ในระหว่างพิธีได้มีการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วย เนื่องในวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 25 และหลังจากพิธีมิสซา ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติแด่แม่พระโดยการแห่แม่พระไปยังถ้ำบริเวณหน้าวัดและรับพรจากพระสงฆ์พร้อมกัน สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 25 

» Read more

พิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

16178978_1287437561295231_6405060283311245713_o

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 คุณพ่อ ตาไปย์ แตรี่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประกอบพิธีศีลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว จำนวน 5 คู่ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ที่ได้รับศีลสมรส เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตประชากรของพระคริสต์ ประมวลภาพพิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

» Read more

ปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ฟรังเซสกา แห่งศีลมหาสนิท

16422818_1734656373476157_2681648870147685969_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ฟรังเซสกา แห่งศีลมหาสนิท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 ณ อารามกลาริส กาปูชิน บ้านแสงอรุณ อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประมวลภาพ พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ฟรังเซสกา แห่งศีลมหาสนิท

» Read more

ปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

15000743_1699242493684212_8454513188111395681_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016 ซึ่งก่อนเริ่มพิธี พระคุณเจ้าได้ให้การอบรมในหัวข้อ “ศีลอภัยบาปในปีแห่งเมตตาธรรม” และได้จารึกแสวงบุญผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์ และรับศีลอภัยบาป ทำให้สัตตบุรุษที่มากันจนแน่นอาสนวิหารรับพรกันถ้วนหน้า ประมวลภาพปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

» Read more

ปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

15000068_1163763760326807_1397674089755894624_o

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีและธรรมฑูตแห่งพระเมตตา ได้ประกอบวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาปเพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และมีการจาริกเพื่อผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา หลังจากนั้นมีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดประตูศักดิ์แห่งเมตตาธรรม ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ.2016 ประมวลภาพปิดประตูศักดิ์แห่งเมตตาธรรม วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

» Read more

ปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม วัดนักบุญอักแนส กระบี่

15042158_1700033803605081_4522210982685526261_o

คุณพ่อนิรันดร์ ศิลามงคล เจ้าอาวาสวันนักบุญอักแนส กระบี่ เป็นประธานพิธิบูชาขอบพระคุณปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ณ วัดนักบุญอักแนส กระบี่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2016 ก่อนเริ่มพิธีได้มีการจารึกแสวงบุญ ตั้งศีลมหาสนิท รับศีลอภัยบาป ซึ่งสัตตบุรุษที่มาร่วมพิธีได้รับพระพรกันอย่างเปี่ยมล้น ประมวลภาพปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม วัดนักบุญอักแนส กระบี่

» Read more

ฉลองวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน

14976924_1781821275367870_714103820359458261_o

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุลศีล เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน ร่วมกับคุณพ่อ ประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะแขวงซาเลเซียน คุณพ่อ เทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ ซึ่งพิธีวันนี้ มีผู้รับศีลล้างบาป 6 ท่าน และรับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก 7 ท่าน และขับร้องบรรเลงโดยวงออเกสตร้า ของทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ใช้นักเรียนกว่า 60 ชีวืตร่วมกันบรรเลงและขับร้อง และมีคริสตชนชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมทำการฉลองกว่า 200 คน ประมวลภาพฉลองกลุ่มคริสตชนวัดนักบุญเทเรซา หัวหิน

» Read more
1 2 3 5