Category Archives: ข่าวสารวัด

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต

IMG_4411

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. ในระหว่างพิธีได้มีพิธีโปรดศีลกำลังให้แก่สัตบุรุษจำนวน 2 ท่าน และมีพิธีแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบการบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณพ่อยอแซฟ วินัย เปลี่ยนบำรุง, คุณพ่อเปโตร วิเชียร ระดมกิจ และคุณพ่อวาเลนติโน วสันต์ พิรุฬวงศ์ ด้วย และสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาล และสัตบุรุษวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

» Read more

ประชุมพระสงฆ์เจ้าอาวาสและผู้อภิบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

19221656_1796647303943730_4686058085440011137_o

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017 สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จัดประชุมพระสงฆ์เจ้าอาวาสและผู้อภิบาล โดยมีพระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล บาทหลวง อรรคเดช ทับปิง บาทหลวง พิพัฒน์ รุ่งเรืองกนกกุล และ บาทหลวง ยุทธการ ยนปลัดยศ เป็นวิทยากร พูดถึงบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์เจ้าอาวาสในการอภิบาลกลุ่มคริสตชน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้งานอภิบาลคริสตชนในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศูนย์อภิบาลบ้านชุมพาบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ประมวลภาพ ประชุมพระสงฆ์เจ้าอาวาสและผู้อภิบาล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

» Read more

ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

19025289_1793852737556520_6731143235903008245_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2017 หลังเทศน์มีรับศีลกำลังจำนวน 8 คน ประมวลภาพ ฉลองชุมชนความเชื่อวัดนักบุญดอมินิกซาวีโอ ร่อนพิบูลย์

» Read more

ฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ

19093085_1793831917558602_5894035918669357654_o

พระสังฆราชโยเซฟประธานศรี ดารุณศีล เป็นประธานฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ วันที่ 10 มิถุนายน 2017 ซึ่งมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมู่คณะซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ประมวลภาพ ฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช

18789990_10210123733505238_676372148_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งมี คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม เป็นเจ้าอาวาสวัด ดูแลและอภิบาลคริสตชนวัดแห่งนี้

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

5

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2016 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภาษาอังกฤษ เวลา 11.00 น. โดยมีคุณพ่อเปโตร ภาคภูมิ วรพรทัศนา เจ้าอาวาสพร้อมกับสัตบุรุษซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และวันฉลองดังกล่าวมีสัตบุรุษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมเทิดเกียติแด่ท่านนักบุญโยเซฟจำนวนมาก

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์

IMG_4772-2

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อนพพร ยอแซฟและสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ให้การต้อนรับพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษต่างถิ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และก่อนวันฉลองดังกล่าว สัตบุรุษได้รับการเทศน์เตรียมจิตใจโดยคุณพ่อยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส (คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด) สัตบุรุษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีสัตบุรุษบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองในครั้งนี้มากมาย ก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีการออกเยี่ยมเ่ยียนสัตบุรุษ นำโดย ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ พื้นที่เขตวัดตะกั่วป่านี้ เป็นพื้นที่ที่สัตบุรุษอาศัยอยู่กันกระจัดกระจาย ซึ่งสัตบุรุษบางท่านมีบ้านอยู่ห่างไกลวัดพอสมควร แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์แต่อย่างใด อีกทั้งพื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ยังเป็นดินแดนธรรมฑูต ตั้งแต่ในอดีต ก่อนก่อตั้งเป็นสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี ได้มีการเล่าขานต่อกันมาถึงความรุ่งเรืองของคริสตชน ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ และซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพได้ทำการย้อนรอยธรรมฑูต โดยสืบหาเรื่องราวความเป็นจริง ซึ่งตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ได้เคยมีโบสถ์คาทอลิกและสุสานมาก่อน และในปัจจุบันก็ได้ทราบพิกัดบริเวณที่มีโบสถ์คาทอลิกและสุสานแล้วอีกด้วย

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่

33

พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูดร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 โดยมีคุณพ่อ ยอห์น แปร์ติเล(เจ้าอาวาส) ให้การต้อนรับพระคุณเจ้า พระสงฆ์-นักบวช ตลอดจนพี่น้องสัตบุรุษจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมฉลองอย่างคับคั่งในวันดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีนักเรียนคาทอลิกได้รับพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 9 คน และในคืนก่อนวันฉลอง ได้มีพิธีมิสซาเตรียมจิตใจสำหรับสัตบุรุษ โดยมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้เทศน์ ในระหว่างพิธีได้มีการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วย เนื่องในวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 25 และหลังจากพิธีมิสซา ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติแด่แม่พระโดยการแห่แม่พระไปยังถ้ำบริเวณหน้าวัดและรับพรจากพระสงฆ์พร้อมกัน สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 25 

» Read more

พิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

16178978_1287437561295231_6405060283311245713_o

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 คุณพ่อ ตาไปย์ แตรี่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประกอบพิธีศีลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว จำนวน 5 คู่ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ที่ได้รับศีลสมรส เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตประชากรของพระคริสต์ ประมวลภาพพิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

» Read more
1 2 3 6