Category Archives: ข่าว

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล

5

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธี ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล จ.ภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ค.ศ.2016 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณภาษาอังกฤษ เวลา 11.00 น. โดยมีคุณพ่อเปโตร ภาคภูมิ วรพรทัศนา เจ้าอาวาสพร้อมกับสัตบุรุษซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และวันฉลองดังกล่าวมีสัตบุรุษทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมเทิดเกียติแด่ท่านนักบุญโยเซฟจำนวนมาก

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์

IMG_4772-2

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์ จ.ชุมพร วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ.2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อนพพร ยอแซฟและสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ให้การต้อนรับพระสงฆ์ นักบวช และพี่น้องสัตบุรุษต่างถิ่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และก่อนวันฉลองดังกล่าว สัตบุรุษได้รับการเทศน์เตรียมจิตใจโดยคุณพ่อยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ อดีตเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ

» Read more

ฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่

33

พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธาน ในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูดร์ด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 โดยมีคุณพ่อ ยอห์น แปร์ติเล(เจ้าอาวาส) ให้การต้อนรับพระคุณเจ้า พระสงฆ์-นักบวช ตลอดจนพี่น้องสัตบุรุษจากหลากหลายพื้นที่ ที่มาร่วมฉลองอย่างคับคั่งในวันดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีนักเรียนคาทอลิกได้รับพิธีโปรดศีลกำลังจำนวน 9 คน และในคืนก่อนวันฉลอง ได้มีพิธีมิสซาเตรียมจิตใจสำหรับสัตบุรุษ โดยมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นผู้เทศน์ ในระหว่างพิธีได้มีการภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วย เนื่องในวันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 25 และหลังจากพิธีมิสซา ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติแด่แม่พระโดยการแห่แม่พระไปยังถ้ำบริเวณหน้าวัดและรับพรจากพระสงฆ์พร้อมกัน สาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสวันผู้ป่วยสากล ครั้งที่ 25 

» Read more

บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ร่วมส่งความสุขโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้า

IMG_3906

บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ในสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ร่วมส่งความสุขและแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 (วันเกิดพระคุณเจ้าตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์) ณ บ้านชุมพาบาล โดยในช่วงเช้าได้รับฟังการเทศน์จากพระคุณเจ้าและมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ จากนั้นได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และร่วมร้องเพลงส่งมอบความสุข สำหรับ 71 ปีแห่งพระพรของพระคุณเจ้า และมอบของขวัญวันเกิดแด่พระคุณเจ้าด้วย

» Read more

พิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

16178978_1287437561295231_6405060283311245713_o

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 คุณพ่อ ตาไปย์ แตรี่ เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประกอบพิธีศีลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว จำนวน 5 คู่ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว ที่ได้รับศีลสมรส เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตประชากรของพระคริสต์ ประมวลภาพพิธีรับศีลสมรส วัดแม่พระองค์ุปถัมภ์ พนม

» Read more

หมู่คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต บรรเทาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชุมพร

16403434_291335927936201_6399659637714243391_o

30 มกราคม 2560 ภคินีคณะเซอร์เซนต์ปอลเดอร์ชาร์ท โดยการนำของมาแมร์ไอร์รีน ร่วมกับคณะครูโรงเรียนในเครือเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต และคุณพ่อ วิโรจน์ เลิศทะนงศักดิ์พี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญเปาโล วัดนักบุญฟรังซิสและวัดนักบุญอันตน ได้ร่วมใจกันในการบรรเทาใจและช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร ประมวลภาพหมู่คณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต บรรเทาใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชุมพร

» Read more

ปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ฟรังเซสกา แห่งศีลมหาสนิท

16422818_1734656373476157_2681648870147685969_o

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ฟรังเซสกา แห่งศีลมหาสนิท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 ณ อารามกลาริส กาปูชิน บ้านแสงอรุณ อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ ประมวลภาพ พิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ซิสเตอร์มารีอา ฟรังเซสกา แห่งศีลมหาสนิท

» Read more

200 ปี แห่งการก่อตั้งคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า

215957

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฉลอง 200 ปี แห่งการก่อตั้งคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเยซูคริสตเจ้า และพิธีบวชพระสงฆ์ สังฆานุกร ยากอบ สุภชัย แก้วพวง เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2017 เวลา 10.00 น. ณ วัดนักบุญเปโตร สามพราน จ. นครปฐม

» Read more

หน่วยแพทย์อาสาล่องใต้บริการตรวจสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย ปี6

16107225_1867274016874618_6369035002846774418_o

มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ ในนามผู้ช่วยกรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ร่วมกับธารน้ำใจจากคณะนักบวชหญิงและผู้ปกครอง ศิษย์เก่าในเครือโรงเรียนคาทอลิก ได้จัดเตรียมการออกหน่วยตรวจรักษาพี่น้องในชุมชนผู้ประสบภัย   เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพ เป็นการสนับสนุนให้พี่น้องในชุมชนรักตัวเองด้วยการหมั่นดูแลสุขภาพตนเองทุกๆวัน ตามคำแนะนำของแพทย์ ในการตรวจรักษาครั้งนี้ มีแพทย์3ท่านคือ แพทย์หญิงวนิดา  นาจรุง แพทย์จีนพิชญนาถ  วีรานนท์ (ตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม) และนายแพทย์ วรวุฒิ  จรรยาวนิชย์ ทั้ง3ท่านทำการตรวจรักษาพี่น้องของเราด้วยความใส่ใจอย่างดี มีการให้กำลังใจกันด้วยความสุภาพอ่อนโยน และน่ารักพร้อมทั้งทีมพยาบาลวิชาชีพ 5 ท่าน ซึ่งในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านบางหมด ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ พี่น้องในชุมชนนับ 300 กว่าคน ต่างมารอต้อนรับตั้งแต่ 8 โมงเช้า เพื่อรับการตรวจรักษาตามเวลานัด 9:00 น. และได้รับมอบถุงยังชีพจากการจัดเตรียมของซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ  350 ครัวเรือน รับบริการตรวจรักษาจำนวน 105 ท่าน  และในช่วงบ่าย ณ บ้านเกาะไชย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง พี่น้องชุมชนชาวประมง ต่างมารอรับการตรวจรักษาอย่างพร้อมเพรียงก่อนเวลานัดนับชั่วโมง และได้รับมอบถุงยังชีพอีกเช่นกัน 250 ครัวเรือน […]

» Read more

ฝ่ายสังคม สุราษฎร์ธานี ประสานงานเตรียมให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

15896085_1865881977013822_1187444045983672044_o

11 มกราคม 2017 ฝ่ายสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เยี่ยมเยียนและสำรวจพื้นที่ ต.เครง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งประสานงานกับผู้ใหญ่ประยงค์ ทองรักษ์ จัดหาสถานที่สำหรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากความร่วมมือของคาริตัสไทยแลนด์  ที่จะลงพื้นที่เพื่อให้การบริการตรวจรักษาให้กับชาวบ้าน    โดยจะใช้วัดหัวไทรม้าเป็นพื้นที่สำหรับตรวจรักษาซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.60 Credit : ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี

» Read more
1 2 3 36