ศาสนิกสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

บาทหลวง ทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และประธานกรรมธิการฝ่ายสื่อสารสังคม สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซิสเตอร์ พวงผกา ราชธน และทีมงาน เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 296 นาย ในหัวข้อ แก่นคำสอนศาสนาคริสต์ วิถีชีวิต เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

ประมวลภาพ ศาสนิกสัมพันธ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8