ฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ

พระสังฆราชโยเซฟประธานศรี ดารุณศีล เป็นประธานฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ วันที่ 10 มิถุนายน 2017 ซึ่งมีสัตบุรุษมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมู่คณะซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

ประมวลภาพ ฉลองวัดน้อยดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ