ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานฉลองกลุ่มคริสตชนวัดพระมารดาพระศาสนจักร นครศรีธรรมราช วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ซึ่งมี คุณพ่อมีคาแอล อดุลย์เกษม เป็นเจ้าอาวาสวัด ดูแลและอภิบาลคริสตชนวัดแห่งนี้