ถวายตัวตลอดชีพ ซิสเตอร์อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม

พระสังฆราชโยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของ ซิสเตอร์มารีอา กลอรีอา วารุณี พิทักษ์ศรีสกุล และ ซิสเตอร์มารีอา เลดีเซีย สุชาดา ดุโย ณ วัดน้อยอารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม เมื่อวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2017

ประมวลภาพ : ถวายตัวตลอดชีพ ซิสเตอร์อารามแม่พระแห่งปวงเทวา พนม