ฉลองกลุ่มคริสตชนวัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฉลองกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 10.00 น. โดยมีคุณพ่อเจ้าอาวาส (คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสะอาด) สัตบุรุษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีสัตบุรุษบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงและชาวต่างชาติมาร่วมฉลองในครั้งนี้มากมาย ก่อนวันฉลองดังกล่าวได้มีการออกเยี่ยมเ่ยียนสัตบุรุษ นำโดย ซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพ

พื้นที่เขตวัดตะกั่วป่านี้ เป็นพื้นที่ที่สัตบุรุษอาศัยอยู่กันกระจัดกระจาย ซึ่งสัตบุรุษบางท่านมีบ้านอยู่ห่างไกลวัดพอสมควร แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์แต่อย่างใด อีกทั้งพื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ยังเป็นดินแดนธรรมฑูต ตั้งแต่ในอดีต ก่อนก่อตั้งเป็นสังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี ได้มีการเล่าขานต่อกันมาถึงความรุ่งเรืองของคริสตชน ที่ได้มาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ และซิสเตอร์โรซา สุภา ทองอำไพได้ทำการย้อนรอยธรรมฑูต โดยสืบหาเรื่องราวความเป็นจริง ซึ่งตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่า พื้นที่ อ.ตะกั่วป่านี้ ได้เคยมีโบสถ์คาทอลิกและสุสานมาก่อน และในปัจจุบันก็ได้ทราบพิกัดบริเวณที่มีโบสถ์คาทอลิกและสุสานแล้วอีกด้วย