บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ร่วมส่งความสุขโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระคุณเจ้า

บรรดาพระสงฆ์-นักบวช ในสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี ร่วมส่งความสุขและแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดแด่พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 (วันเกิดพระคุณเจ้าตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์) ณ บ้านชุมพาบาล โดยในช่วงเช้าได้รับฟังการเทศน์จากพระคุณเจ้าและมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ จากนั้นได้รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และร่วมร้องเพลงส่งมอบความสุข สำหรับ 71 ปีแห่งพระพรของพระคุณเจ้า และมอบของขวัญวันเกิดแด่พระคุณเจ้าด้วย