50 ปี “คืนสู่เหย้าชาวธิดา

IMG_3641

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2013 โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียน และคืนสู่เหย้าชาวธิดา เป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหาร ทั้งในอดีต ปัจจุบัน  และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

การฉลองในภาคเช้า เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษ คณะครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ

IMG_4122 IMG_4131

พระสังฆราชในกล่าวในบทเทศน์ตอนหนึ่ง ถึงการฉลอง 50 ปี ของโรงเรียนธิดาแม่พระว่า

“การฉลองนี้ เป็นโอกาสเพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

มองอดีต เพื่อดูรากเหง้า ซึ่งโรงเรียนได้เริ่มต้นในปี 1963 ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 24 คน ภายใต้การทุ่มเท อดทน ทำงานของบรรดาผู้บริหาร คณะครูในอดีต ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนถึง 6,200 คน  50 ปีของโรงเรียนธิดาแม่พระ เป็นช่วงเวลาของการเจริญเติบโตมากมาย ทั้งอาคารสถานที่ ที่ใหญ่โต สวยงาม จำนวนนักเรียนที่มากขึ้น  ผลงานด้านวิชาการ จนบัดนี้โรงเรียนเป็นที่นิยมของคนทั่วไป

          มองปัจจุบัน  นี่เป็นช่วงเวลาของความเจริญรุ่งเรือง ผลของการทำงานด้านการศึกษาของโรงเรียน วัดได้จาก ความสำเร็จในชีวิตของบรรดาศิษย์เก่า หลายคนเป็นพลเมืองที่ดี ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีความสำเร็จในทุกด้าน

          ในแง่จริยธรรม จรรยา ความประพฤติ โรงเรียนก็ไม่เคยมีข่าวยาเสพติด การทะเลาะเบาะแว้ง  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในรากที่ดี การดูแลเอาใจใส่ของซิสเตอร์ คณะครู ผู้ปกครอง ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่เรามาโมทนาคุณพระเจ้า ขอบคุณซึ่งกันและกัน เรามีความรักต่อสถาบัน ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เพราะถ้าเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง กิจการงานคงไม่เจริญ  

          มองสู่อนาคต ธิดาแม่พระจะไปทิศทางใด สังคมไทยปัจจุบัน สลับซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยอาศัยเครื่องมือสื่อสาร  นักเรียนปัจจุบัน กับ 50  40  30  20  10 ปีที่แล้ว มีความแตกต่างกันมากมาย           วันนี้ธิดาแม่พระต้องมองไกลไปในอนาคต มองอดีตว่าธิดาแม่พระอยู่เพื่ออะไร  อะไรคือพันธกิจของธิดาแม่พระ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องไตร่ตรอง  

          โอกาสฉลอง 50 ปี จึงไม่เป็นเพียงการฉลองภายนอก แต่เป็นโอกาสเพื่อไตร่ตรองทิศทางการเดิน ที่เราควรจะต้องก้าวเดินต่อไป”

IMG_3602 IMG_3614 IMG_4160 IMG_4188 IMG_4195

ในภาคค่ำ เป็นการพบปะสังสรรค์ของบรรดาศิษย์เก่า  คณาจารย์ และผู้บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี รอยยิ้มของความสุขในอดีตที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ด้วยมิตรภาพแห่งความรัก ความชื่นชมยินดี

ภาพในอดีตถูกถ่ายทอดออกมาทาง ละครย้อนยุค โดยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนธิดาแม่พระ หลังจากนั้น นางสุภาพร  บุญจริง ศิษย์เก่า เป็นประธานในการจัดงาน ได้กล่าวรายงาน ต่อซิสเตอร์วิไลวรรณ  ยนปลัดยศ   อธิการิณีเจ้าคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ประธานในงานเลี้ยงสังสรรค์ และอาจารย์สมปราชญ์  วุฒิจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ กล่าวแสดงความยินดีในฐานะศิษย์เก่า

IMG_3817 IMG_3828 IMG_3846 IMG_3806 IMG_3877 IMG_3883 IMG_3902 IMG_3905 IMG_3907 IMG_3930 IMG_4372 IMG_4361 IMG_4343 IMG_4401

ติดตามประมวลภาพบรรยากาศงานฉลอง 50 ปี “คืนสู่เหย้าชาวธิดา”

 

Leave a Reply