วัด

เขตแม่พระองค์อุปถัมภ์

IMG_9485

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

317 ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-6591 โทรสาร 0-7721-2220
เจ้าอาวาส
คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ
ช่วยงานอภิบาล
คุณพ่อทรงราชย์ ศรีระหงษ์

 

 

วัดอัครเทวดามีคาเอล
จ.สุราษฎร์ธานี (ติดต่อที่บ้านชุมพาบาล)
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสมพงศ์ ฉัตรบรรยงค์

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม
75 ม.3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม  จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โทร. 0-7739-8082 โทรสาร 0-7739-8156
เจ้าอาวาส
คุณพ่อตาไปย์ แทรี่

วัดนักบุญอันนา
86 หมู่ 4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โทร. 0-7742-1149 โทรสาร 0-7742-1283
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออำนวย ฤทัยคงถาวร

 

 

 

 

วัดพระราชินีสันติภาพ
306/6 ถ.นางลาด อ.เมือง จ.พัทลุง
ติดต่อวัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ตรัง
เจ้าอาวาส
คุณสิทธิชัย เพ็ญคำ

วัดพระมารดาพระศาสนจักร
48/2 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทร. 0-7534-3089
โทรสาร 0-7531-6148
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเฮนรี่ ดาเนียลี

วัดนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
(ตู้ ป.ณ. 14) อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7544-1326
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล

วัดนักบุญวินเซนเดอปอล (พุดหง)
(ตู้ ป.ณ.14) ถ.นครศรีฯ-ทุ่งสง อ.ร่อนพิบูลย์
จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร. 0-7537-3251 โทรสาร 0-7549-7039
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเรนโซ รอสสิโญโล

 

 เขตแม่พระฟาติมา

วัดนักบุญเทเรซา
240 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1329 โทรสาร 0-3253-3771
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์

 

 

วัดพระวิสุทธิวงศ์
52/144 ม.2 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทร. 0-3262-1778, 0-3254-0167 โทรสาร 0-3262-1778
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออภิรักษ์ ทับปิง

 

วัดแม่พระฟาติมา (บ้านแสงอรุณ)
ตู้ ป.ณ.5 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร. 0-3261-1578, 0-3257-4444 โทรสาร 0-3257-4515
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
คุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์

 

วัดบุญราศีมีคาแอล รัว
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  ติดต่อวัดแม่พระฟาติมา (บ้านแสงอรุณ)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

 

 

วัดนักบุญฟรังซิส เดอ ซาส์ล (วังน้ำเขียว)
ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ติดต่อวัดแม่พระฟาติมา (บ้านแสงอรุณ)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

วัดนักบุญยอห์น บอสโก
เกาะยายฉิม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ติดต่อวัดแม่พระฟาติมา (บ้านแสงอรุณ)
เจ้าอาวาส
คุณพ่ออรรคเดช ทับปิง

 

วัดแม่พระสายประคำ
36 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร. 0-3260-1264
เจ้าอาวาส
คุณพ่อฤกษ์ชัย ภานุพันธ์

 

 

 

 

วัดนักบุญเปาโล
253 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง  จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7750-2037
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

 

 

วัดนักบุญอันตน
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  ติดต่อวัดนักบุญเปาโลชุมพร
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี
เขาพ่อตา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร   ติดต่อวัดนักบุญเปาโล จ.ชุมพร
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิโรจน์ เลิศทนงศักดิ์

วัดนักบุญยอแซฟ ถ้ำสิงห์
ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร 86100  โทร./ โทรสาร 0-7755-5165
เจ้าอาวาส
คุณพ่อนพพร ยอแซฟ

 

 

 

เขตแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์

วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ตู้ ป.ณ.35 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2266, 0-7622-2573
โทรสาร 0-7622-6232, 0-7622-2573
เจ้าอาวาส
คุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์

 

 

 

วัดนักบุญมาร์ติน เดอ ตูรส์
19/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทร. 0-7641-3448
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสืบศักดิ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

 

วัดนักบุญอักแนส
83 ม.4 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7566-1200-3 โทรสาร 0-7566-1204
www.saintagneskrabi.com
เจ้าอาวาส
คุณพ่อนิรันดร์ ศิลามงคล

วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ตะกั่วป่า
3/7 หมู่ 7 ต.บางม่วง
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทร. 0-7659-3623, 0-7659-3624, 0-7659-3625
โทรสาร 0-7659-3626
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด

 

วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ตู้ ป.ณ.1 อ.เมือง จ.ระนอง 85110
โทร. 0-7781-1093
โทรสาร 0-7783-4143
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวิเชียร ระดมกิจ

 

วัดแม่พระแห่งพระหรรษทาน (ปากจั่น)
ศูนย์เยาวชนบ้านมารีย์
ตู้ ป.ณ.18 อ.กระบุรี จ.ระนอง 85000
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวรัญญู เหล่าบุญมา

 

 

 

 

วัดนักบุญกาสปาร์ แบร์โทนี
ม.7 ถ.ลำเลียง-บ้านสองแพรก (ห้วยยายชี)
ตู้ ป.ณ.18 อ.กระบุรี จ.ระนอง 85000
เจ้าอาวาส
คุณพ่อวรัญญู เหล่าบุญมา

 

 

วัดนักบุญฟรังซิส เซเวียร์
49 ถ.เจิมปัญญา อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7521-8396
โทรสาร 0-7521-4760
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสิทธิชัย เพ็ญคำ

 

วัดนักบุญโยเซฟ เชิงทะเล
48/212 ม.4 ซ.ป่าสัก8 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทร. 0-7639-0905
เจ้าอาวาส
คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา

วัดน้อยพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์
66/15 ซ.เก็บทรัพย์ ถ.ทวีวงศ์
ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83150
หรือ ติดต่อวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี

 

เขตแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด
วัดคาทอลิก 145 ถ.ธรรมนูญวิถี
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7424-5195, 0-7422-5352, 0-7422-5353
โทรสาร 0-7422-5353
www.catholicchurchhatyai.com
เจ้าอาวาส คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่

วัดพระมารดาพระเจ้า (ทับโกบ)
ต.ทับโกบ อ.สะเดา จ.สงขลา
ติดต่อวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่

 

 

 

 

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า (ทุ่งลุง)
ต.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ติดต่อวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่
เจ้าอาวาส
คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่

 

 

วัดนักบุญแอนดรูว์
ตู้ ป.ณ.23 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 0-7321-4462
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อแอนโตนีโอ มิเอเล่

 

 

วัดพระคริสตประจักษ์
22 ถ.สมัยอาณาจักร จ.นราธิวาส
ติดต่อวัดนักบุญแอนดรูว์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อแอนโตนีโอ มิเอเล่

 

 

วัดนักบุญออกุสติน
อ.สุคีริน จ.นราธิวาส
ติดต่อวัดนักบุญแอนดรูว์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อแอนโตนีโอ มิเอเล่

 

 

 

วัดอัครเทวดาคาเบรียล
ต.รูสะมีแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
ติดต่อวัดนักบุญแอนดรูว์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อแอนโตนีโอ มิเอเล่

วัดนักบุญลูกา
อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ติดต่อวัดนักบุญแอนดรูว์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อแอนโตนีโอ มิเอเล่

วัดนักบุญมอนิกา
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ติดต่อวัดนักบุญแอนดรูว์
เจ้าอาวาส
คุณพ่อสุขสันต์ ชาวปากน้ำ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

คุณพ่อแอนโตนีโอ มิเอเล่

 

 

วัดนักบุญเปโตร
2 ถ.ภมรสิงห์ อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร. 0-7323-0901
โทรสาร 0-7323-4395
เจ้าอาวาส
คุณพ่อจาตุรงณ์ สาระคุณ


Leave a Reply