พระสงฆ์

พระสงฆ์สังฆมณฑล

1. บาทหลวงยอห์น บอสโก สมพงษ์ ฉัตรบรรยงค์      2. บาทหลวงยอห์น บอสโก พิรัตน์ ดำรงศักดิ์

3. บาทหลวงยอห์นบัปติส  ยุทธการ ยนปลัดยศ        4. บาทหลวงดอมินิก ซาวีโอ  นที ธีรานุวรรตน์

5. บาทหลวงยอแซฟ  อรรคเดช ทับปิง                    6. บาทหลวงยอห์น บอสโก ทรงราชย์ ศีระหงษ์

7. บาทหลวงยอห์น บอสโก  สุวัฒน์ เหลืองสะอาด     8. บาทหลวงโยเซฟ วิโรจน์ เลิศทนงค์ศักดิ์

9. บาทหลวงลูกา ไพฑูรย์ ยันงาม                            10. บาทหลวงยอแซฟ สิทธิโชค แสวงกาญจน์

11.บาทหลวงยอแซฟ อภิรักษ์ ทับปิง                       12. บาทหลวงยอห์น บัปติส  อมรกิจ พรหมภักดี

13. บาทหลวงสเตฟาโน ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์        14. บาทหลวงยอห์น จาตุรงณ์ สาระคุณ

พระสงฆ์ซาเลเซียน

1. บาทหลวงยอห์น บอสโก เทพรัตน์ ปิติสันต์          2. บาทหลวงยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ

3. บาทหลวงบริโกลิน วอลเตอร์                             4. บาทหลวงตาไปย์ แตรี่

5. บาทหลวงซีมอน บัญชา  กิจประเสริฐ                 6. บาทหลวงไมเกิ้ล สุเทพ  จูสวย

7. บาทหลวงยอห์น แปร์คิเล่                                  8. บาทหลวงยอห์น บอสโก สุขสันต์ ชาวปากน้ำ

9. บาทหลวงแอนโตนีโอ มิเอเล่                           10. บาทหลวงดอมินิก ซาวีโอ อำนวย  ฤทัยคงถาวร

11. บาทหลวงเฮนรี่ ดาเนียลลี่                              12. บาทหลวงเรนโซ รอสซิโญโล

13. บาทหลวงตาไปย์ แตรี่                                  14. บาทหลวงแอนโทนี นพพร  ยอแซฟ

พระสงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ

1. บาทหลวงไมเคิ้ล จีระศักดิ์ ยงบรรทม                     2. บาทหลวงเปาโล กฤตภาส จูมจันทร์

3. บาทหลวงเฟอร์ดินัลโด รอนโคนี                           4. บาทหลวงมันธิว มานพ ผงละเอียด

5. บาทหลวงเปโตร วิเชียร ระดมกิจ                         6. บาทหลวงเปโตร วรัญญู เหล่าบุญมา

7. บาทหลวงเปโตร ยุทธนา สกนธวัฒน์                     8. บาทหลวงมาระโก สิทธิชัย เพ็ญคำ

9. บาทหลวงยอแซฟ นิรันดร์ ศิลามงคล                   10. บาทหลวงราฟาเอล สืบศักดิ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

11. บาทหลวงภาคภูมิ วรพรทัศนา

พระสงฆ์ฟรังซิสกัน

1. บาทหลวงฟรันซิส เซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์

พระสงฆ์ Marist Father

1. บาทหลวงเควิน โมดิโล                               2. บาทหลวงแพทริก จอห์น เดบลิน

Leave a Reply